Čím posýpať chodníky v zime?

Ako sa pripraviť na snehovú nádielku?

V zimnom období dochádza na chodníkoch často k úrazom pošmyknutím, preto chodníky musíme v tomto období zametať, odpratávať z nich sneh, alebo používať vhodné posypové materiály. Pri ich výbere musíme brať do úvahy aktuálne poveternostné podmienky, hlavne vonkajšiu teplotu.  
 

Všeobecne môžeme rozdeliť posypové materiály na chemické a mechanické 

Medzi chemické patrí hlavne posypová soľ (môže ju nahradiť aj klasická kuchynská soľ). Princíp pôsobenia soli spočíva v tom, že zníži bod mrazu vody, to znamená, že pri miernych mrazoch zrážky a sneh zostávajú v kvapalnom skupenstve. Soľ taktiež rýchlo rozpustí už vzniknutý ľad. Tento účinok posypovej soli funguje do –7°C až –10°C, pri tuhých nočných mrazoch je všakneúčinná. V prípade, že sú teploty veľmi nízke, je potrebné nahradiť klasickú soľ chloridom vápenatým, ktorý je síce drahší, ale účinný až do –35°C. Medzi ďalšie posypové soli patria: chlorid horečnatý, síran amónny, močovina, chlorid draselný a octan draselný. Hlavné nevýhody používania posypových solí sú:
- z ekologického hľadiska narúšajú vlastnosti spodných vôd, pôdy, poškodzujú zdravie stromov a iných porastov
- problémy spôsobujú domácim zvieratám, ktorým sa poškodzujú labky pri kontakte so soľou (hlavne psom pri venčení)
- poškodzujú podrážky na obuvi a vytvárajú biele mapy na topánkach
- neprospievajú betónu

Mechanický posyp

V zime môžeme použiť aj mechanické posypové materiály, ktoré sú pomerne účinné, avšak pri novej snehovej nádielke musíme posyp opakovať. Praktickým doplnkom v takomto prípade môže byť posypový vozík. V porovnaní s posypovou soľou sú mechanické posypové materiály šetrnejšie k životnému prostrediu. 
Patrí k nim:
 - štrk, piesok, brizolit
Posyp týmito materiálmi je vhodný pokiaľ sú teploty dlhodobo pod bodom mrazu a nesneží. Drobné kamienky a štrk majú tú výhodu, že po rozpustení snehu zostávajú na komunikácii resp. chodníku, ak ich zametieme a odložíme, môžu sa použiť opakovane aj ďalšiu sezónu. 
 - popol, piliny, hobliny
Tento materiál sa používa prevažne na dedinách, kde mnoho obyvateľov používa tuhé palivo na vykurovanie. Nevýhodou týchto materiálov je, že pôsobia neesteticky, výhodou je nízka cena. Popol síce ľad nerozpustí ale zamedzí šmýkaniu sa, tento protišmykový efekt sa však vytratí s novým snehom. Nalepený popol na podrážkach topánok spôsobuje neporiadok v domácnostiach. Podobné je to aj s hoblinami a pilinami. Hobliny sú  na posyp vhodnejšie ako piliny, ktoré sú ľahšie a unáša ich vietor.

Nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek variantu, dôležité je, aby bola táto zima pre nás bezpečná a prežili ju bez ujmy na zdraví aj vďaka upraveným chodníkom.

zdroj: Pinterest