Bariérové obrubníky

Obrubník bariérový

Obrubník bariérový slúži na zabránenie prejazdu automobilov a mechanizmov. Výrobcovia ponúkajú bariérové obrubníky buď v hladkej verzii klasickej povrchovej úprave betónových prvkov, alebo vo vymývanej úprave pohľadom príbuznejším pre plochy štrkového zásypu.