Vizualizácia projektu ZDARMA

Plánujete projekt väčší ako 50m2?

Vizualizácia projektu je služba, ktorá Vám pomôže stvárniť Váš vonkajší areál s použitím produktov, ktoré ponúkajú naši dodávatelia. Uvidíte tak vopred návrh, ako by exteriér pôsobil, ak by ste na Vašej ploche použili dlažby, palisády, terasové platne a iné betónové výrobky. Samozrejme bezplatne a nezáväzne.

Ukážka projektu: 

Ako môžem o projekt požiadať? 

Premyslite si, akú predstavu máte o stvárnení Vášho vonkajšieho areálu, aké farebné kombinácie produktov by sa Vám páčili. Pri tom Vám môže pomôcť návšteva našej výstávnej plochy v Topoľčanoch. Ak kvôli veľkému množstvu kombinačných možností a farebných variant nemáte ešte presnú predstavu – žiaden problém – naši dodávatelia Vám vytvoria návrh aj bez uvedenia presnejších údajov. Prosím vyplňte nasledovný formulár. 

Registračný formulár: 

Fotky súčasnej situácie, geometrický plán, situačný výkres