Starý Klíž

Starý Klíž je nekomerčný projekt, založený na klubových pravidlách, takže pre naše služby nie sú záväzné žiadne všeobecné pravidlá komerčných ubytovacích a stravovacích zariadení. Areál Starého Klíža je budovaný na zelenej lúke na ploche 1,3 hektára od roku 2003. Základná štruktúra areálu, 10 objektov, bolo kolaudovaných v roku 2010. Ubytovanie poskytujeme v murovaných domčekoch, z ktorých každý má štyri miestnosti na spanie, jednu kúpeľňu so sprchou a WC s bidetovou sprškou.

Občianske združenie Starý Klíž

Naším cieľom je podporovať zachovanie tradičných ľudových hodnôt, kultúry a remesiel, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, vytváranie podmienok pre uskutočňovanie kultúrnych, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb obyvateľov Klížskej doliny, ale i ochranu životného prostredia, zdravý lokál patriotizmus a aktívnu účasť obyvateľov na veciach verejných.

Viac informácií sa dočítate, tu: