Nájdi si svoj výrobok

Výrobca

Farba

Výška

Rozmer

Tvar

Povrch

Výrobca

Farba

Výška

Rozmer

Tvar

Povrch

Cestné obrubníky

Cestné obrubníky

Obrubník cestný sa používa na ukončenie okrajov ciest, pojazdných plôch, oddelenia plôch ciest, parkovísk od chodníkov. Podľa potreby použitia ponúkajú výrobcovia rôzne druhy cestných obrubníkov a ich prvkov. Najčastejšie využívané sú obrubníky so skosením. Obrubníky so skosením majú rôzne varianty pre najjednoduchšie vytvorenie súvislej obruby bez rezania. Sú k dispozícii obrubníky s vonkajšími rádiusmi: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 5ma 8m. Niektorí výrobcovia ponúkajú aj cestné obrubníky s vnútorným rádiusom. Pre zníženie  obrubníkov so skosením sa používa prechodový obrubník. Pre vytvorenie vjazdu cez cestné obrubníky sa používa nábehový obrubník. V ponuke sú aj rohové obrubníky. Hrúbku cestných obrubníkov volíme podľa charakteru plochy, jej zaťaženia a stability.