Často kladené otázky

1. Ako objednať tovar?

U nás nájdete viac ako 7 000 produktov výbornej kvality od viacerých popredných slovenských, českých, rakúskych, maďarských a poľských výrobcov. Stačí si len vybrať z našej rozsiahlej ponuky, zvoliť požadované množstvo tovaru. Po vybraní a stlačení tlačítka "kúpiť" sa Vám tovar presunie do košíka. Pre dokončenie nákupu je potrebné otvoriť "nákupný košík" vyplniť formulár a odoslať požiadavku. Formulár treba vyplniť s presnými požadovanými informáciami na základe, ktorých Vám bude vypracovaná cenová ponuka na množstvo a druh tovaru. Cenová ponuka bude spracovaná a poslaná na zákaznícke konto do 5 pracovných dní. Na základe CP sa zákazník rozhodne o dodaní či nedodaní dopytovaného tovaru.

2. Akú betónovú dlažbu si mám vybrať?

Dôležitá je funkčnosť betónovej dlažby – treba si zvážiť načo bude plocha využívaná:  pre peších, pre zaťaženie osobnými a nákladnými automobilmi. Okrem toho sú k dispozícii dlažby a platne, ktoré sú zvýšene odolné proti mechanickému poškodeniu. Estetickosť, farebnosť- dlažbu treba vyberať podľa štýlu domu, okolitého prostredia, podľa farby fasády, strechy a okien.

3. Ako zvoliť správnu výšku vonkajšej dlažby?

Pri výbere betónovej dlažby je treba dodržiavať odporúčania výrobcov. Všeobecne však platí:
Chodníky, terasy (pochôdzne plochy, dlažba do záhrady, dlažba k bazénu) – výška dlažby od 3 cm prípadne vyššej výšky podľa zvolenej dekoračnej funkcie betónovej dlažby. Prístupové cesty, parkovacie miesta, garáže, dlažba do garáže (pojazdné plochy – ľahká prevádzka) – betónová dlažba výšky od 5 cm (štandardne 6cm). Cesty, parkoviská, verejné priestranstvá (pojazdné plochy – ťažká prevádzka) – betónová dlažba výšky od 8 cm. Extrémne zaťažované plochy (stanice, prekladiská a pod.) -  zámková dlažba výšky od 10 cm

4. Aké lôžko/ kamenivo pod betónovú dlažbu je najvhodnejšie?

Z hľadiska výslednej a nadčasovej kvality celého stavebného diela je správne prevedenie podkladových vrstiev najdôležitejšou fázou celej výstavby vonkajšej dlažby. Aj najkvalitnejšia betónová dlažba nedokáže suplovať nedostatky a nekvalitu v podkladových vrstvách . Voľba kameniva pod dlažbu a hrúbka nosnej vrstvy závisí od druhu využívania a zaťažovania danej plochy. Pri zriaďovaní podkladových vrstiev musíme dbať najmä na dobré zhutnenie ložnej vrstvy, aby sa zamedzilo nerovnomernému sadaniu vrstiev. Pre zlepšenie mechanických vlastností odporúčame založiť v nosnej vrstve netkanú geotextíliu.
Všeobecne platí: 
a) chodník pre peších
 -  lôžko vonkajšej dlažby - drvené kamenivo 4-8, hrúbka 3cm
-  podkladové lôžko- drvené kamenivo 0-45, hrúbka 10-15cm
-  spodná vrstva geotextília na zhutnenú  pláň

b) parkovacia plocha , prístupová cesta pre osobné autá:
- lôžko vonkajšej dlažby - drvené kamenivo 4-8, hrúbka 3cm
- podkladové lôžko - drvené kamenivo 0-45, hrúbka 10 cm
- podklad - drvené kamenivo 16-32, hrúbka 15 cm
- spodná vrstva geotextília na zhutnenú  pláň

c) parkovacia plocha pre osobné autá s občasným pojazdom nákladných áut:
- lôžko vonkajšej dlažby - drvené kamenivo 4-8, hrúbka 3cm
- podkladové lôžko - drvené kamenivo 0-45, hrúbka 10cm
-  podkladové lôžko - drvené kamenivo 16-32, hrúbka 20cm
- spodná vrstva geotextília na zhutnenú  pláň

5. Ako a čím škárovať betónovú dlažbu?

Položenú betónovú dlažbu zaškárujeme lomovým drveným kamenivom frakcie 0 -2 mm – melafýr (paleobazalt), ktorého hlavnou výhodou je, že má ostré hrany a dobre fixuje dlažbu. Je mrazuvzdorný, oteruvzdorný a vzhľadom na to, že je to vyvrenina, nerozpadáva sa. Ďalšou výhodou je, že nemá pre rastliny výživovú hodnotu a tým nepodporuje ich rast v škárach. I keď vplyvom poveternostných podmienok a času sa postupne do škár môžu dostať čiastočky prachu, v ktorých sa rastlinka môže uchytiť.        


Betónová dlažba sa škáruje vždy za sucha so suchým škárovacím pieskom. Celú plochu zametáme tak, aby sa do škár dostalo čo najviac kameniva. Po očistení vonkajšej dlažby od zvyškov kameniva, plochu zavibrujeme. Po dôkladnom zavibrovaní skontrolujeme stav kameniva v škárach. V prípade potreby znovu preškárujeme.  Je ideálne ak časť škárovacieho materiálu zostane na ploche 2 až 3 týždne a až potom sa dočista vyzametá. Plocha betónovej dlažby po zaškárovaní a zavibrovaní sa môžu okamžite používať.

6. Čo zabráni prerastaniu buriny v škárach vonkajšej dlažby?

Čiastočne drvené kamenivo ako špárovák fr. 0-2 mm a jeho pravidelné doplňovanie.
Prípadne chemickými prostriedkami a to preventívne ošetrenie vonkajšej dlažby ochrannými prípravkami proti machu, riasam a burine. Ďalšou možnosťou je impregnácia celého povrchu plochy, kedy dosiahneme jej ucelené spojenie v jeden celok, ktorý ochráni celú plochu pred znečistením (vrátane škár).
Následné odstraňovanie burín, rias a machov je možné pomocou priemyselných prípravkov a mechanickým odstránením. A taktiež ponúkame službu komplexného čistenia betónovej dlažby.

7. Čo je to geotextília a na čo slúži?

Je to netkaná textília z umelého vlákna, ktorá sa používa na spevnenie dlaždených plôch. Zlepšuje mechanické vlastnosti podložia. Geotextília sa používa na oddelenie vrstiev okrasného kameniva alebo kôry od zeminy a taktiež proti čiastočnému prerastaniu buriny.

8. Ako zvoliť správnu výšku palisád?

Pri palisádach je potrebné vytvoriť betónovú oporu do 1/3 výšky palisády. S touto skutočnosťou musíme rátať pri výbere výšky palisád. 
Príklad - ak chceme, aby palisády trčali 40 cm nad terén potrebujeme 20 cm na zabetónovanie – tzn. že musíme použiť minimálne palisády výšky 60 cm.

9. Ako osadiť palisády?

Spôsob zabudovania palisád je nasledovný:
palisáda sa uloží do betónového lôžka (8 až 10 cm), pri osádzaní sa následne zriaďuje bočná betónová opora min. do 1/3 výšky palisády palisády treba vyrovnať pomocou klinou v hornej časti, pretože sú vyrábané do konusu.

10. Môžem ukladať betónovú dlažbu bez obrubníkov?

Hlavnou úlohou obrubníkov je zamedzenie horizontálneho pohybu dláždenej plochy pri jej zaťažení. Ak bude plocha len pochôdzna je možné krajové dlažby uložiť na podkladové vrstvy iba do betónového lôžka. Ak však bude plocha pojazdná autom (aj občasný prejazd) je potrebné osadiť po obvode plochy obrubníky, ktoré zabránia rozchádzaniu dlažby.

11. Aký obrubník mám použiť?

Na oddelenie prístupovej cesty od uličnej komunikácie sa používajú cestné obrubníky (min. hrúbky 10 cm) cca 1,5 až 3 cm nad cestu alebo nábehové cestné obrubníky. Okolo dláždených pochôdznych plôch záhradné/ parkové obrubníky alebo k otĺkaným dlažbám sa najčastejšie vytvára z tej istej dlažby uložením „na kant".

12. Ako osadiť obrubník?

Spôsob zabudovania obrubníkov je nasledovný:
- obrubník sa uloží do betónového lôžka (8 až 10 cm), pri osádzaní sa následne zriaďuje bočná betónová opora min. do 1/3 výšky obrubníka.

13. Aká je záruka, že dostanem rovnakú farbu betónovej dlažby ako je na výstavnej ploche?

Betónové výrobky sa vyrábajú z prírodných materiálov. Rozdiely vo farebných odtieňoch výrobkov vznikajú vďaka technologickým postupom výroby, rôznosťou v odtieňoch a vlastnosťami vstupných surovín a odlišnosťami podmienok pri zrení betónu. Malé farebné rozdiely nie sú závadou výrobku a po uplynutí určitej doby od realizácie stavebných prác sa zjednotia. Hlavne pri vonkajšej dlažbe treba dodržať miešanie paliet pri ukladaní. Vhodné je objednávať potrebné množstvo betónovej dlažby naraz (z jednej výrobnej dávky).

14. Ako odstrániť výkvety z betónových výrobkov?

Pre výrobu betónu sú používané prírodné materiály -  piesok, cement, štrk a voda. Počas zrenia betónu môže dôjsť k výskytu vápenných výkvetov. Výkvety nie sú závadou akosti kvality, ani technických vlastností výrobkov, po vyzretí plochy a pri bežnom užívaní za niekoľko mesiacov zmiznú (vďaka dažďu a iným poveternostným vplyvom sa vápnik pomaly odplavuje).

15. Aký guláč použiť na zásyp okolo domu? Aká je spotreba guláča, akú výšku treba dať?

Najvhodnejší  je triedený riečny štrk fr. 16-32 mm (alebo menej bežná 32-63 mm) záleží od vkusu zákazníka. Odporúčame však gulatý praný štrk. 
Príklad: 
- zásyp z 16-32 mm - na 1m2 plochy rátame hrúbku 0,1m guláču – tj. 10 cm vrstva
1m² x 0,1m = 0,1m³ * 1,7 t = 0,17 t (170 kg) 
(poznámka: čím väčšia frakcia tým sa ráta vyššia vrstva guláču)

16. Ako lepiť betónový obklad? Aké lepidlo je vhodné na betónový obklad?

Podklad musí byť čistý, suchý s nosnosťou zodpovedajúco zvolenému obkladu. Staršiu treba napenetrovať a následne naniesť lepidlo. Tenký film lepidla sa dáva aj na zadnú stranu betónového obkladu. Zvolené lepidlo musí byť flexibilné a mrazuvzdorné. V prípade obkladov so škárou sa následne betónový obklad škáruje. Najčastejšie sa necháva špára 1 cm široká. Odporúča sa po zaškárovaní povrch impregnovať. Tým sa zvýši odolnosť voči nasiakavosti a následne vykvitaniu obkladu.

17. Aký žľab je vhodný pred garáž?

Pred garáž môžeme použiť plastový, polymerbetónový alebo betónový typ žľabu, ktorý je určený pre záťaž osobným automobilom. Najvhodnejšie je ak má mriežku z liatiny, kde je istota, že aj pri väčšom zaťažení sa časom neprehne. Výrobcovia udávajú na občasný prejazd (ráno idem z garáže a večer sa do nej s autom vraciam) aj oceľové rošty s pozinkovanou povrchovou úpravou.

18. Na čo môžem použiť umelý žľab? Musím ho dať do betónu?

Plastový žľab je určený na plochy pred garáže s občasným prejazdom áut bez dlhodobého parkovania; na terasy, chodníky, ihriská a podobne.
Spôsob osadenia bežného žľabu bez spádu:
- vykopeme ryhu a na dno vytvoríme lôžko z betónu výšky asi 10 cm,
- žľab napojíme na kanalizačný odtok,
- žľab vyrovnáme do spádu min 0,5 % smerom k odtoku,
- prednú, zadnú a bočné časti žľabu pribetónujeme. 

19. Na čo sú vhodné betónové platne? Ako sa ukladajú?

Betónové platne sa najčastejšie používajú na terasy, do altánkov a menej na chodníky. 
Poznáme tri spôsoby zabudovania terasových platní:
1. Uloženie betónových platní do lôžka zo štrkodrvy
- lôžko vytvoríme zo štrkodrvy fr. 0 – 4 mm s hrúbkou 3 cm, platne ukladáme vedľa seba so zachovaním dilatačnej škáry 3 až 5 mm, zaškárujeme kamenivom fr. 0 – 4 mm
2. Uloženie betónových platní do maltového lôžka
- lôžko vytvoríme z maltovej zmesy (najvhodnejšie sú na to určené stavebné lepidlá), platne ukladáme vedľa seba so zachovaním dilatačnej škáry 3 až 5 mm,  zaškárujeme škárovacou maltou (platne ihneď vyčistíme od nadbytočného materiálu). Plocha je pochôdzna približne po 2 až 3 dňoch.
3. Uloženie betónových platní na podkladové plastové terče
- platne ukladáme na rovný podklad (betón alebo lôžko) na plastové terče, platne neškárujeme

20. Môžem vonkajšiu dlažbu lepiť na betón?

Vonkajšia dlažba sa môže lepiť na betón pomocou stavebných lepidiel a pri tomto spôsobe sa následne dlažba zaškáruje „napevno“ škárovacími maltami. Odporúčame však rovnako kvalitnú avšak lacnejšiu alternatívu a to betónovú dlažbu radšej ukladať voľne len do lôžka z drveného kameniva fr. 0- 2 mm s primiešaním cementu, hrúbka vrstvy 1 až 3 cm a zaškárovať klasickým špárovákom fr. 0-2 mm. Plocha sa po uložení nevibruje, len sa zarovná gumeným kladivom a doskou.

21. Aké sú varianty oddeľovačov trávy alebo záhonov?

Trávu alebo záhony môžeme oddeľovať plastovými oddeľovačmi (gardenline), betónovou dlažbou tzv. „vajíčka“ (romantikom). Alebo inou betónovou dlažbou, ktorá je použitá na spevnených plochách susediacich s miestom, kde ideme oddeľovač použiť (napr. pri otĺkanej dlažbe je vhodné použiť rozmer menší rozmer otĺkanej dlažby).

22. Ako riešiť schodiskové stupne?

Schody môžeme robiť z: 
- prefabrikátových tvaroviek, ktoré sú vyrobené špeciálne na tento účel
- kombináciou palisád a betónovej dlažby
- kombináciou obrubníka a dlažby
- pomocou betónovej dlažby na „kant“ – vytvorenie z otĺkaných tvárnic