Betónová dlažba a jej výhody

Zámková dlažba má široké uplatnenie v krajinnej a záhradnej architektúre pre spevnené plochy. Betónové dlaždice sa najčastejšie používajú ako dlažba na chodníky, vonkajšia dlažba na schody, dlažba na terasu a do záhrady. Rovnako atraktívne sú aj exteriérové dlažby pre mestské centrá.

Betónová dlažba

Betónová dlažba

Betón je moderný stavebný materiál, ktorý sa vyznačuje dobrou tvárnosťou, pevnosťou, odolnosťou a dlhou životnosťou. Možno ho formovať a opracúvať mnohými spôsobmi, čím výsledný produkt získa povrch s rôznou štruktúrou. Vďaka týmto vlastnostiam nachádzajú betónové dlažby čoraz širšie uplatnenie i pri krajinnej a záhradnej tvorbe. Sú takisto vhodným riešením pre spevnené plochy – chodníky, dvory, terasy, parkovacie plochy a rovnako pre mestské centrá. Betónové dlažby sa používajú predovšetkým na pešie zóny, námestia, reprezentatívne verejné priestranstvá, okolie domov, divadiel, hotelov a pod. Široký výber tvarov, farieb a povrchových štruktúr umožňuje vytvárať pomocou jednotlivých prvkov dlažieb množstvo kombinácií a vzorov. V našej ponuke nájdete dlažby od rôznych výrobcov, či už ku garáži, na terasu, do okolia bazénu, alebo pre záhradný chodníček, tiež je možné použiť dlažbu aj na vytvorenie schodov, múrikov a deliacich stien. 

Na voľbe vonkajšej dlažby nezáleží iba preto, aby dlho vydržala, aby ste s ňou mali čo najmenej starostí. Upravené plochy v okolí vášho domu dotvárajú celkový vzhľad domova. Vonkajšia dlažba je dokonca jeden z najdôležitejších prvkov, ktorý ovplyvňuje celkový estetický dojem z domu a jeho okolia.

Výhody betónovej dlažby

  • maloformátová vonkajšia dlažba umožňuje jednoduchú aplikáciu a okamžitú pojazdnosť plôch po realizácii 
  • jednoduché vytvorenie členitých plôch, montáž suchým procesom
  • široká variabilita tvarov betónových prvkov a ich kompatibilita s doplnkovými výrobkami (obrubníky, palisády,  kvetináče, žľaby)
  • extrémne vysoká životnosť a recyklovateľnosť betónovej dlažby
  • rozoberateľnosť betónovej dlažby s možnosťou ďalšieho použitia
  • minimálne negatívne pôsobenie vonkajšej dlažby na životné prostredie
  • možnosti realizácie vodopriepustných ako aj vodonepriepustných plôch
  • ľubovoľné farebné možnosti riešení grafiky plôch z betónovej dlažby