Svahovité terény

Svojpomocne alebo s odborníkom?

Pri úprave terénu menších svahov a nízkych múrikov nie je nutné hľadať odbornú pomoc. Pri  mokrých procesoch a pri niektorých druhoch opory sa vo väčšine prípadov zaobídede aj bez drenáže. Aby ste vedeli, ako na to a čo nezanedbať, stačí sa zorientovať v odbornej literatúre alebo technických listoch výrobcov oporných prvkov. Stavba oporných múrov väčších rozmerov vyžaduje odbornosť a statický výpočet. Počítať sa musí aj s tlakom zeminy na múr najmä po výdatných dažďoch, keď sa výrazne zväčší. Pravdepodobne bude nutná betonáž základov do nezamŕzajúcej hĺbky, spevnenie múrov pomocou oceľových prútov. Ten sa odporúča oddeliť od vrstvy zeminy pomocou netkanej geotextílie, aby sa hlina nevyplavovala do drenáže.
Treba myslieť na to, že každý terén je iný a je inak vystavovaný poveternostným podmienkam. Každý terén je nutné posudzovať individuálne.

Riešenia do svahu, vyvýšené záhony

Vyvýšené plochy v záhradách, po upravení terénu sa dajú riešiť viacerými spôsobmi. Murovacími blokmi, svahovými tvárnicami, schodiskovými blokmi. Nezabudnite však, že suchý múrik by nemal byť vyšší ako jeden meter. Ďalej treba vedieť, že na spodok sa dávajú najväčšie kamene. Pred jeho budovaním vykopte základ hlboký aspoň štvrť metra. Kamene klaďte tak, aby sa navzájom „viazali“ a pri stavbe nezabudnite na sklon múrika smerom dozadu,  akoby ste ho chceli oprieť o svah. Už pri stavbe medzery medzi kameňmi vypĺňajte zeminou a čo najskôr vysaďte vankúšovité trvalky. Tie po vysadení výdatne zavlažte, aby sa ujali. Pri budovaní múrika nezabudnite: Ploché základné kamene naukladajte do vykopanej ryhy vyplnenej štrkom. Každý ďalší rad opierajte o svah tak, aby do spodného radu dobre zapadal. Medzery medzi kameňmi priebežne vypĺňajte zeminou. Aby sa zemina nevyplavovala, klaďte kamene s miernym sklonom dovnútra múrika. Na meter výšky by sa mal múrik zakláňať minimálne o desať centimetrov. Voľný priestor medzi múrikom a svahom vyplňte štrkom. Vytvoríte tak drenáž, ktorá bude odvádzať prebytočnú vodu.

Najjednoduchší  spôsob - skladačka zo svahových tvárnic

Najrýchlejšie a najjednoduchšie riešenie sú betónové svahové tvárnice. Na výber je veľa tvarov, veľkostí a farieb, preto ich dokážete dobre prispôsobiť fasáde domu, chodníkom a plotu. Nakoľko je dnes v ponuke viacej druhov, každý z nich si vyžaduje iný spôsob ukladania. Ako postupovať pri realizácii, zistíte priamo v návodoch od výrobcu. Môžu sa ukladať na seba, čím sa vytvorí kolmý múr, alebo so sklonom ku svahu. Vtedy zostane viac miesta na substrát a rastliny. To, či je potrebné riešiť i základy, sa bude odvíjať od výšky múrika. Ak sa vám páčia, vysaďte do nich rastliny tak, aby ich nikdy celkom nezakryli. 

Zahrajte sa na záhradného architekta

Nevešajte hlavu pokiaľ máte či už dom alebo pozemok situovaný do svahovitého terénu. Berte to ako výzvu. Svahovité terény sú oveľa zaujímavejšie a v dnešnej dobe sa dajú upravovať viacerými spôsobmi. Jednoduchým a efektým spôsobom si tak viete esteticky oddeliť jednotlivé časti pozemku.
Svahové tvárnice sú variabilné a umožňujú nečakané priestorové riešenia strmejších svahov.  Zároveň vytvárajú členitý a dynamický priestor a umožňujú ľubovolný výber vegetácie, či už krovín alebo kvetov.  Zohľadňujú všetky architektonické, statické a akustické požiadavky a navyše majú veľmi jednoduché postupy budovania. Jednotlivé časti svahovitého terénu si viete upraviť a takisto oddeliť aj murovacími blokmi a schodiskovými stupňami. 
Stačí si vybrať, nechať sa trochu inšpirovať a použiť trochu vlastnej fantázie. 

zdroj: pinterest