Údržba zámkovej dlažby

Ako vyčistiť dlažbu po zimnom období?

V zimnom období prispôsobujeme starostlivosť o dlažbu hlavnému zámeru a to jebezpečnosť chodníčkov a ciest. V prípade, že máte chodníky a prístupové cesty z betónovej dlažby, starostlivosť o chodníky a cesty je 
v podstate veľmi jednoduchá. Údržba betónovej dlažby v zime spočíva hlavne v mechanickom odstraňovaní snehu a v opatrnom osekávaní ľadu z dláždenej plochy. Použitie posypovej soli je ďalšou možnosťou ako odstrániť ľad z povrchu dlažby. Väčšina certifikovaných dlažieb je odolná voči soliam. Preto je použitie soli vhodnejším spôsobom odstránenia ľadu ako osekávanie ostrými predmetmi, pri  ktorom môžeme dlažbu poškodiť. Na dlažbu je možné okrem chemického posypu použiť aj mechanický posyp, ako je kamenivo, prípadne piliny.

Čo urobiť v prípade, ak sa dlažba poškodí?

Počas zimy je dlažba vystavená pôsobeniu klimatických vplyvov ako je mráz, sneženie, striedanie teplôt. Výsledkom môže byť poškodenie dláždených plôch. Najčastejšie sa stretneme so zdvihnutím alebo prepadnutím dlažby na ploche. V tomto prípade je oprava relatívne jednoduchá, dlažbu z poškodenej plochy vyberieme a podklad upravíme dosypaním štrku alebo piesku, potom dlažbu vrátime na pôvodné miesto a zarovnáme gumeným kladivom. Inak sa odstraňuje poškodenie plochy v prípade, ak je dlažba lepená na podklad. S tým sa stretávame hlavne na terasách. Poškodenú dlažbu čo najopatrnejšie vyberieme, odstránime z nej nalepený podklad – maltu, betón, či iné lepidlo. Ako nový podklad použijeme mrazuvzdorný tmel a vybraté diely dlažby znovu nalepíme.
V extrémnych prípadoch môže dlažba popraskať, preto sa pri výbere dlažby treba zamerať na kvalitné, mrazuvzdorné dlažby a nekupovať podozrivo lacnú dlažbu.

Čistenie zámkovej dlažby po zime a v priebehu roka

V priebehu roka udržiavame dlažbu mechanickým čistením ako je zametanie, prípadne umývaním dlažby vodou, jemným kartáčom a saponátom. Pri výraznejšom znečistení sa odporúča aj čistenie tlakovou vodou. Pri tomto čistení môže dôjsť k vyplaveniu škárovacieho piesku zo škár, preto je vhodné po vysušení takto čistenej plochy dlažbu znovu zaškárovať. 

Znečistenie dlažby  chemickými prostriedkami

Jedným z najčastejších znečistení dlažby, je znečistenie rôznymi stavebnými lepidlami, maltami, omietkami, tmelmi a betónom. Dnešné malty a tmely sú väčšinou modifikované rôznymi chemickými prísadami a odstránenie ich zbytkov býva veľmi obtiažne.
V tomto prípade treba skombinovať mechanické odstraňovanie s chemickým čističmi, ale aj tak bude povrch očistenej dlažby odlišný oproti pôvodnému stavu. Ideálnym riešením je výmena takto znečistených a poškodených kociek za iné. 
Najvážnejšie poškodenie povrchu dlažby spôsobujú ropné produkty, tuky a oleje. Minerálne oleje, nafta, petrolej spôsobujú škvrny, ktoré sa v podstate nedajú odstrániť a časom dochádza iba k ich vyblednutiu.
Rastlinné oleje a tuky sa po určitej dobe degradujú a prechádzajú na látky rozpustné vo vode, ale doba ich degradácie je pomerne dlhá.
Pri poškodení dlažby ropnými produktami a chemickými látkami je najvýhodnejšie poškodené kusy dlažby vymeniť za iné. Čistenie takto znečistenej dlažby je možné len chemickými látkami a patrí len do rúk odborníka.

Výber vhodnej povrchovej úpravy dlažby

V súčastnosti je veľmi bohatá ponuka exteriérových dlažieb čo sa týka tvaru, povrchovej úpravy alebo farebnej škály. Táto rozmanitosť umožňuje prispôsobiť vzhľad vonkajšej dlažby k riešeniu domu, garáže, plotu alebo záhrady. Aby sa čo najdlhšie zachovala farebnosť danej dlažby existuje veľké množstvo impregnačných prípravkov. Tieto impregnačné prípravky okrem ochrany farby, zabezpečujú hydrofóbnosť výrobku, odpudivosť voči nečistotám a prachu, taktiež čiastočne znižujú výskyt výkvetov, chránia dlažbu pred UV žiarením, pred tvorbou plesní, machov a výkvetov. Mnoho výrobcov okrem impregnačných prípravkov ponúka aj impregnovanú dlažbu a platne. Tie sú vhodné napríklad na terasy do reštaurácii alebo k rodinným domom, kde sa griluje, prípadne miesta, kde je vyššie riziko obdobného znečistenia dlažby. Samotné impregnačné prípravky sa aplikujú buď náterom alebo nástrekom. Výrobok musí byť pred aplikáciou zbavený mechanických nečistôt a prachu. Funkčnosť impregnácie je cca 2-3 roky v závislosti od intenzity využívania plochy. Prirodzeným mechanickým oterom a poveternostnými vplyvmi postupne efekt impregnácie slabne. Pri zvislých konštrukciách ako sú ploty, ktoré nie sú tak mechanicky namáhané, je impregnačný efekt päť a viac rokov.

Novinky v povrchových úpravách dlažieb

Novinky dnes tvoria aj dlažby, ktoré sú impregnované a majú ošetrený povrch lakom s infražiarením a lakom s UV žiarením. 
Na povrch betónovej platne je nanesená vrstva krycieho hodvábneho laku, ktorá je ihneď vytvrdnutá infražiarením. Tým sa úplne uzavrú póry v betóńe. Povrch dostáva hodvábne matný lesk a farby exkluzívny výraz. Krycia vrstva laku zároveň zaisťuje vynikajúcu ochranu povrchu s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Pre ešte vyššie ochranné vlastnosti je možné vrstvu nanášania laku zdvojnásobiť a jej vytvrdnutie urobiť pod UV lampou. Takto zušľachtené povrchy sú potom extrémne nenáročné na údržbu. Nečistoty nevnikajú do betónu, ale zostávajú na povrchu. Znečistenie tohto povrchu môžte ľahko a bez zbytkov odstrániť. Dvojitá krycia vrstva laku, vytvrdnutá UV lampou, má dlhodobú životnosť a je vysoko odolná voči oderu.

#dlazba #betonova dlazba #cistenie dlazby #povrchovaupravadlazby

zdroj: Pinterest, Best