5. Ročník interpretačných kurzov Master Class v opernom speve