Nájdi si svoj výrobok

Výrobca

Farba

Výška

Rozmer

Tvar

Povrch

Výrobca

Farba

Výška

Rozmer

Tvar

Povrch

Zatrávňovacia zámková dlažba

Zatrávňovacia betónová dlažba umožňuje prepojiť vonkajšiu dlažbu so záhradou či príjazdom do garáže alebo na parkovisko. Zatrávňovacia dlažba má široké využitie aj v mestskej architektúre. Je to ekologicky hodnotný prvok s vysokým podielom zelene- až okolo 38% plochy. Prednosťou vegetačnej dlažby je odvedenie dažďových vôd zatrávňovacími otvormi priamo do pôdy. 

Zatrávňovacie dlažby sa používajú, ak je potrebné na trávnatej ploche vytvoriť dobre pochôdznu resp. pojazdnú časť, na spevnenie parkovísk, príjazdových ciest, odpočívadiel, či odstavných plôch. Betónové zatrávňovačky pri správnej pokládke plnia i estetickú funkciu a nie sú náročné na údržbu. Má mnohé výhody pred inými dlažbami. Zabezpečuje dokonalý odvod dažďovej vody do pôdy, je teda ekologickou dlažbou a v záhradnej architektúre dlažba vytvára jemný kontrast medzi domom a záhradou.