Filter

Výrobca

Farba

Výška

Merná jednotka

Rozmer

Tvar

Povrch

Výrobca

Farba

Výška

Merná jednotka

Rozmer

Tvar

Povrch

Otvorené žlaby

Otvorené žľaby

Žľabovky sú nevystužené betónové dielce vyrobené technológiou vibrolisovaného betónu z betónu triedy C25/30. Používajú sa na odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch,komunikácií a svahových plôch, pričom nesmú byť zaťažené motorovými vozidlami a strojmi. Žľabovky sa kladú za sebou na vyrovnaný zhutnený podklad alebo do betónového lôžka.