Predaj skončil

Zámková Dlažba TERRTURANA®
eifelský čadič

Kód produktu: PDTERRTURANA

Balenie pre Eshop: 1 m2

Uvedená cena je orientačná, bez dopravy (zo závodu výrobcu).
>> VIAC INFO

Pri väčšom odbere poskytujeme množstevnú zľavu.
Ceny v kamennej predajni môžu byť vyššie ako ceny na e-shope.

>> OPÝTAJTE SA

>> Obrázok je ilustračný

V štýle dávnych čias

Nepravidelný tvar povrchu dlažby Terrturana svojim vzhľadom pripomína klasické, tradičné vyrábané mačacie hlavy. Pre svoj nezameniteľný tvar je stvorená do prírodných vidieckych priestorov.

Rozdiely v tvaroch prvkov, štruktúre povrchu a kresbe škár zabezpečujú, aby betónové kocky a nimi vydláždená plocha vyzerala celkom prirodzene. Inovatívny postup výroby poskytuje výrazné výhody pre zákazníkov a spracovateľov. Rozhodujúcou výhodou dlažby Terrturana oproti klasický prírodným mačacím hlavám je pevný raster pokládky a dodržanie charakteristickej kresby škár.

Uloženie dlažby
Pracovný postup

Vzory uloženia dlažby

Jednotlivé prvky dlažby Terrturana je možné klásť ľubovoľne, bez potreby dbať na šírku a dĺžku prvkov, jeden za druhým v rastre položenia. Formáty dlažby sa kladú rovnobežne.

Kladenie dlažby sa realizuje vďaka rovnej spodnej strane do pripraveného lôžka. Táto dlažba sa nevibruje. Vsakovanie dané prirodzenou kresbou škár je pre dlažbu pevne stanovené.
Pokladanie dlažby je vyslovene jednoduché a ekonomické. Rýchlosť kladenia je rovnaká, resp. prekračuje rýchlosť kladenia moderných betónových dlažieb. Oproti spracovaniu dlažby z prírodného kameňa sa náklady na položenie výrazne znižujú.
Vďaka špeciálnemu tvaru hrán prvkov je možné dlažbu klásť aj strojovo, čo umožňuje ešte väčšiu úsporu nákladov na vydláždenie.
So svojou jednotnou hrúbkou a plochým spodkom kladie ako normálna betónová dlažba. To znamená, že sa na stuhnutý materiál podložia kladie ručne alebo strojom. Rozostupy medzi prvkami sú dané vytvarovanými dištančnými telieskami. Po pokládke danej plochy sa škáry vyplnia dištančnými telieskami a škáry sa vyplnia škárovacím materiálom 1-3 mm, aby sa dosiahlo vyplnenie škár. To je potrebné, aby sa pri vibrovaní dosiahla pri dlažbe dostatočná pevnosť a aby sa zabránilo posunutiu jednotlivých prvkov. Pred vibrovaním odstráňte z povrchu všetky nečistoty, ako sú napríklad škárovací materiál, prírodná zem atď. Je dôležité zabezpečiť, aby sa vibrovalo, iba keď je dlažba absolútne suchá. Ak je povrch vlhký, alebo znečistený, môžu od vibrovania vzniknúť škvrny, ktorých odstránenie je možné len s veľkými ťažkosťami. To však platí pre všetky typy betónových dlažieb. 

Kameninové škáry

Pri vibrovaní sa škárovací materiál skomprimuje na asi 2/3 výšky dlažby.Takto vzniknutý voľný priestor sa potom vyplní škárovacím materiálom 1-3 mm pre hrubé škárované povrchy a škárovací materiál sa pomocou metly nasýti vodou. Zavedením vody sa zabráni tomu, aby sa v škárach vytvorili dutiny, ktoré môžu neskôr viesť k chybám v spoji.

Pevné škáry

Alternatívne k neskôr vodou nasýtenému škárovaciemu piesku sa môže previesť aj tzv. pevná škára. S týmto cieľom sa do prázdnej časti škáry po vibrovaní (cca 1/3 výšky dlažby) podľa predpisu výrobcu zanesie dvojzložková vodopriepustná malta pre dlažbové škáry. V tomto prípade sa musia presne dodržiavať pokyny pre spracovanie výrobcu tak, aby sa dosiahol dokonalý spoj a tým aj uspokojivý povrch.

Priepustnosť vodou

Oba varianty škár majú tú výhodu, že vykazujú vysokú priepustnosť vody. To znamená, že plochy spevnené pomocou TerrTurana sa môžu klasifikovať ako priepustné a môžu byť pozitívne posudzované pri obmedzení poplatkov za odpadové vody. 

Skúšky oboch prevedení škár vykázali následovné hodnoty priepustnosti pre vodu. Prevedenie ako kameninová škára: 8,1 x 10-4 m/S = 4.000 l/s.ha, prevedenie ako vodu prepúšťajúca pevná škára: 3,3 x 10-4 m/s = 1.666 l/s.ha. To zodpovedá priesakovým hodnotám viac ako 1000 l/s.ha, ktoré sú vysoko nad klasifikáciou pre priepustný povrch  (270l/s.ha).

Výhody dlažby

-pevný raster uloženia
-pokládka na rovné lôžko
-spracovanie z už vydláždeného povrchu
-zhutňovanie vibračnou platňou
-preukázaný výkon vsakovania
-možnosť strojovej pokládky
-nízke náklady na pokládku
-možnosť položiť svojpomocne